Prawosławna Parafia p.w. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu

Parafia kędzierzyńsko-koźlańska jest pierwszą i zarazem jedyną parafią prawosławną w woj. opolskim i swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje całe to województwo. Początek istnienia parafii datuje się na rok 2012, choć osoby wyznania prawosławnego osiedliły się na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz w innych miejscowościach o wiele wcześniej. Miało to miejsce w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Były to osoby, które wyemigrowały z biedniejszych zakątków wschodniej Polski w poszukiwaniu pracy zarobkowej, a także ludzie wyrzuceni ze swoich domów podczas akcji “Wisła”. Wiele z tych osób korzystało pierwotnie z prawosławnej opieki duszpasterskiej w parafiach naszej Cerkwii na terenie Sosnowca lub Wrocławia. Jednak spora odległość, która dzieliła poszczególne miejscowości od wspomnianych ośrodków duszpasterskich, a co za tym idzie, brak prawosławnego życia duchowego na miejscu zaowocowały bardzo negatywnymi skutkami dla Cerkwii. Wiele osób prawosławnych porzuciło wiarę swych ojców, będąc wchłoniętymi przez inne wyznania.

Z takim stanem rzeczy nie mógł pogodzić jeden z prawosławnych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla – Włodzimierz Jaroszuk – pierwszy starosta parafii, który rozpoczął usilne starania u Władz Cerkwii Prawosławnej w Polsce. Celem tych działań było erygowanie parafii w jego mieście. Długotrwałe i usilne starania zostały finalnie zwieńczone sukcesem i dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jeremiasza Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego.

Z dniem 16 września 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu powstała Prawosławna Parafia p.w. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości. Jednakże nabożeństwa prawosławne zaczęto w niej odprawiać dopiero w maju 2014 roku. Misję organizacji życia parafialnego i budowy świątyni Ksiądz Arcybiskup Jeremiasz powierzył pierwszemu w historii całej Opolszczyzny, prawosławnemu proboszczowi księdzu mitratowi Stanisławowi Eustachemu Strachowi.

Po kilkumiesięcznych staraniach w 2013 roku miasto przekazało parafii symboliczną “złotówkę”, czyli budynek nadający się właściwie do rozbiórki, usytuowany przy ulicy Kościelnej 11 w Kędzierzynie-Koźlu. W październiku 2013 roku parafia składająca się z niespełna 30 osób przystępuje do jego gruntownej przebudowy. Z przekazanego budynku pozostają jedynie cztery ściany zewnętrzne, co oznacza, że całe jego wnętrze oraz konstrukcja dachu wymagały postawienia i wybudowania od podstaw. Dzięki ofiarodawcom niejednokrotnie nieprawosławnym i osobom prowadzącym prace budowlano-remontowe, a co za tym idzie, ich ogromnemu zaangażowaniu budowa przebiegała w ekspresowym tempie.

Już w kwietniu 2014 roku w święto Paschy odbyło się pierwsze nabożeństwo i od tego czasu wszystkie następne. Konsekracji świątyni w maju 2014 roku dokonał J.E.Ks. Arcybiskup Jeremiasz w asyście przybyłego na uroczystość duchowieństwa, a mieszkania proboszcza znajdujące się na poddaszu cerkwii, hierarcha poświęcił w listopadzie tego samego roku.

DSC07180

Parafia prawosławna w Kędzierzynie-Koźlu jest zróżnicowana narodowościowo, a w skład parafian wchodzą: Ukraińcy, Białorusini, Łemkowie, Rosjanie, Mołdawianie oraz Polacy. Jest to jedna z najmniejszych parafii prawosławnych w Polsce i do funcjonowania potrzebuje stałego wsparcia. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową. Pieniądze są przeznaczane na koszta związane z utrzymaniem jej – ręka dającego nie zubożeje.

Nasze konto bankowe:

Bank Zachodni WBK

PLN: 22 1090 2398 0000 0001 1979 7290;

EUR: 31 1090 2398 0000 0001 1979 7419:

Dla wpłacających poza granicami Polski

SWFIT: WBKPPLPP; IBAN: PL i 26-cyfrowy nr rachunku

Reklamy